کانال سروش تا ساحل آرامش

دسته: روانشناسی

در زیر سقف کبود این آسمان، نهادهای اجتماعی فراوانی وجود دارد؛ مدرسه، دانشگاه،بازار و … اما در این میان، نهادی که ارزش بیشتری دارد و پیش خداوند محبوب است، خانواده است.

عضویت در کانال

بازدید کل: 1

تاریخ ثبت: 2018-02-07 23:14:10

کانال های مشابه

تا ساحل آرامش

بازدیدها: 55

هر روز یک حدیث

بازدیدها: 51