فرهنگی۳۱۲

دسته: مذهبی

گروه فرهنگی۳۱۲ با فرمان “اتش به اختیارید” و سخنرانی “افسران جوان جنگ نرم” مقام معظم رهبری شروع به کار کرده است.

عضویت در کانال

بازدیدها: 1

تاریخ ثبت: 2018-01-25 18:23:14

کانال های مشابه

آیات برگزیده

بازدیدها: 6

دختران راه حقیقت

بازدیدها: 5

یامهدی

بازدیدها: 9

بچه هیئتی

بازدیدها: 31