فرهنگی۳۱۲

دسته: مذهبی

گروه فرهنگی۳۱۲ با فرمان “اتش به اختیارید” و سخنرانی “افسران جوان جنگ نرم” مقام معظم رهبری شروع به کار کرده است.

عضویت در کانال

بازدیدها: 2

تاریخ ثبت: 2018-01-25 18:23:14

کانال های مشابه

یا حسین (ع)

بازدیدها: 111

حاج مهدی سماواتی

بازدیدها: 78

دعا و نیــایش

بازدیدها: 99

ضد شیطان پرستی

بازدیدها: 51