فرهنگی۳۱۲

دسته: مذهبی

گروه فرهنگی۳۱۲ با فرمان “اتش به اختیارید” و سخنرانی “افسران جوان جنگ نرم” مقام معظم رهبری شروع به کار کرده است.

عضویت در کانال

بازدیدها: 9

تاریخ ثبت: 2018-01-25 18:23:14

کانال های مشابه

عکس های مذهبی

بازدیدها: 100

سمت خدا

بازدیدها: 136

نماز صبح

بازدیدها: 95

فاطمیون،علویون

بازدیدها: 102