کانال سروش از قبر تا قیامت

دسته: مذهبی

به نام خدا. عرفا در دستورالعمل های خود هیچ ذکری را به اندازه ذکر مرگ ، و یادآوری عوالم پس از آن ، در اصلاح نفس موثر نمی دانند وهمواره شاگردان خود را به آن توصیه می کردند.

عضویت در کانال

بازدید کل: 4

تاریخ ثبت: 2018-01-25 19:22:53

کانال های مشابه

سنگر عشق

بازدیدها: 134

حاجت روا

بازدیدها: 269

آل یاسین

بازدیدها: 122

مهدویت

بازدیدها: 116

نسیم سروش

بازدیدها: 118

زندگی طلبگی

بازدیدها: 7