از قبر تا قیامت

دسته: مذهبی

به نام خدا. عرفا در دستورالعمل های خود هیچ ذکری را به اندازه ذکر مرگ ، و یادآوری عوالم پس از آن ، در اصلاح نفس موثر نمی دانند وهمواره شاگردان خود را به آن توصیه می کردند.

عضویت در کانال

بازدیدها: 2

تاریخ ثبت: 2018-01-25 18:22:53

کانال های مشابه

فرهنگی۳۱۲

بازدیدها: 67

یامهدی

بازدیدها: 49

قرآن آذری

بازدیدها: 53

تدبر در قرآن

بازدیدها: 50