کارگاه های کودک

دسته: آموزشی

چگونه مفاهیم مختلف تربیتی؛ علمی و…. را با روش صحیح به کودک آموزش دهیم؟همچنیناطلاع از زمان و مکان برگزاری رویدادهای کودک مثل کارگاههای مادر و کودک و نمایش های کودک و…

عضویت در کانال

بازدید کل: 4

تاریخ ثبت: 2018-01-10 23:27:53

کانال های مشابه

کانال دکتر انوشه در سروش

بازدیدها: 123

انگلیسی یاد بگیر!

بازدیدها: 108

اپیدمیکال

بازدیدها: 104

🔰کانال تله شارژ🔰

بازدیدها: 22

فقه و زندگی

بازدیدها: 11

عروسک بافی خورشید

بازدیدها: 425