پر بازدید ترین کانال های خبری گپ (روزانه)

لینکدونی گپ

بازدید روزانه: 11

ذرهبین

بازدید روزانه: 9

خبر مهم و فوری

بازدید روزانه: 8

صداوسیما آذربایجان غربی

بازدید روزانه: 7

اموزش نودینو

بازدید روزانه: 6

خبرگزاری فانوس

بازدید روزانه: 5

کانال بیداری ملت در گپ

بازدید روزانه: 5

کانال های خبری گپ

اموزش نودینو

بازدیدها: 75

ذرهبین

بازدیدها: 82

خبرگزاری فانوس

بازدیدها: 81

لینکدونی گپ

بازدیدها: 89

خبر مهم و فوری

بازدیدها: 85