کانال ایتا نقد و بررسی فعالیت های آموزش و پرورش

دسته: علمی

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه واحد نقد و تدوین این کانال از همه اساتید، معلمان و فرهیختگان دعوت می کند تا نقد کتاب درسی را ارسال نمایند تا در این کانال بارگزاری شود

عضویت در کانال

بازدید کل: 6

تاریخ ثبت: 2019-02-09 21:27:35

کانال های مشابه

دانستنیهای علمی

بازدیدها: 8

نقد و بررسی فعالیت های آموزش و پرورش

بازدیدها: 9