کانال ایتا مدافعین سنگر مقاومت

دسته: مذهبی عکس

رهبری: امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. کانال مدافعین سنگر مقاومت

عضویت در کانال

بازدید کل: 1

تاریخ ثبت: 2019-01-11 17:03:02

کانال های مشابه

مهربان تر از مادر

بازدیدها: 18

مدافعین سنگر مقاومت

بازدیدها: 33