کانال بله کانال روزنامه وطن امروز در بله

دسته: آموزشی خبری

📺 روزنامه وطن امروز 📄 کانال رسمی روزنامه وطن امروز در پیام رسان بله یادداشت های سیاسی ،گزارش ها و تصاویر جلد روزنامه را پیش از انتشار در این کانال به سهولت دریافت و مطالعه کنید. 🔖 #رسانه_محتوایی_(کانال) #خبری_و_سیاسی 🆔 @vatanemrooz 🔗 https://ble.im/vatanemrooz

عضویت در کانال

بازدید کل: 1

تاریخ ثبت: 2018-11-07 21:00:25

کانال های مشابه

کانال خبری افکار نیوز

بازدیدها: 113

کانال شفافیت برای ایران در بله

بازدیدها: 61

کانال رسانه دانش بنیان در بله

بازدیدها: 68

کانال رسمی بانک ملی در بله

بازدیدها: 68

کانال روزنامه وطن امروز در بله

بازدیدها: 87

کانال روزنامه وطن امروز در بله

بازدیدها: 66